Úvod Osvedčenia Referencie Aktuality Kontakty

PROENERGY, s.r.o.,
Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš
GPS: 19"38'03.9, 49"04'30.5


Zväčšiť mapu

Tel. 1: +421 44 5514102/03
Tel. 2: +421 948 044 466
Fax: +421 44 551 4104
email: proenergy@proenergy.sk
IČO: 43 965 849
IČO DPH: SK2022534877

Štruktúra našej spoločnosti PROENERGY, s.r.o. je začlenená do dvoch smerov (divízií).

Tou prvou je oblasť energetiky, ktorá poskytuje našim klientom ucelené, komplexné a verifikované informácie o ich hospodárení s energiami a prostredníctvom dlhoročných skúseností našich špecialistov vytvárame hodnoty, ktroré Vám dokážu realizáciou úsporných opatrení ušetriť na energiách značné finančné prostriedky.

Sme oprávnení na vykonávanie energetických auditov, energetických certifikácií budov, štúdií, posudkov, vypracovávanie projektových dokumentácií a návrhov technického a technologického vybavenia objektov.

Druhou oblasťou je divízia bezpečnosti, prostredníctvom ktorej vytvárame klientom bezpečné prostredie pre bezpečný chod podnikov a organizácií. Spracovávame bezpečnostné projekty a komplexné bezpečnostné dokumentácie v zmysle platnej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov, projekty ochrany citlivých informácií, bezpečnostné projekty podnikateľov pre účely získania priemyselnej bezpečnosti (pre NBÚ), vytvárame bezpečnostné stratégie a bezpečnostné anaĺýzy, rizikové analýzy, spracovávame krízové plány, vytvárame bezpečnosť informácií a navrhujete opatrenia smerujúce k zvýšeniu bezpečnosti podnikov a organizácií.

Našou stratégiou je vaša spokojnosť, ktorú vám naše služby prinášajú.