Staňte sa naším partnerom v GDPR a získajte

V oblasti GDPR vytvárame prostredie pre bezpečný chod podnikov a zosúlaďujeme interné procesy s medzinárodnými požiadavkami

Legislatívnu a Metodickú podporu

poskytovanie poradenstva v oblasti ochrany osobných údajov a zavádzanie interných smerníc v spoločnostiachAudit GDPR

audit bezpečnosti spracúvania osobných údajovExternú zodpovednú osobu

výkon funkcie externej zodpovednej osoby a komplexný servis ochrany osobných údajovBezpečnostnú dokumentáciu

spracovanie bezpečnostnej dokumentácie GDPRO nás

Prostredníctvom nášho tímu odborníkov pomáhame spoločnostiam implementovať požiadavky ochrany osobných údajov v praxi. Vykonávame audity, poskytujeme odporúčania a stanoviská, spracúvame bezpečnostné dokumentácie a pomáhame pri ich aplikácií, školíme oprávnené osoby, vykonávame monitoring súladu a poskytujeme služby trvalého dohľadu pri spracúvaní osobných údajov aj prostredníctvom poskytovania zodpovednej osoby a to už od roku 2013.

Výsledkom našej práce bola finálna nominácia našej zodpovednej osoby na titul DPO roka 2020 na Slovensku. Sme členom:

spolok-pre-ochranu-osobnych-udajov dpo-club data-protection-officers

Počet vyškolených oprávnených osôb

Počet vykonaných
auditov

Počet implementovaných dokumentov

Náš Cieľ

Naším cieľom je pomôcť klientovi aplikovať požiadavky GDPR na jeho pomery. Poskytujeme podporu malým, stredným, ale aj veľkým podnikom a organizáciám pôsobiacim na Slovensku i v zahraničí.

Odbornosť a praktické skúsenosti nášho tímu majú za cieľ aplikovať tieto požiadavky nielen teoreticky, ale prostredníctvom overených postupov a pravidiel nastaviť v prostredí klienta politiku rešpektovania zásad ochrany osobných údajov.

Prečo s nami spolupracovať?

Naši zamestnanci sú odborníci v oblasti ochrany osobných údajov a ochrany súkromia. Máme dlhoročné skúsenosti so zavádzaním týchto pravidiel. GDPR nie je výnimkou. Komplexnosť a zároveň variabilita poskytovaných služieb je pre nás veľmi dôležitá a preto tieto služby poskytujeme s maximálnou citlivosťou s dôrazom na individualitu našich klientov.

 • Flexibilita

  poskytované služby prispôsobujeme potrebám našich klientov

 • Spolupráca

  aktívne sa zúčastňujeme a spolupracujeme pri výkone na medzinárodných auditoch ako aj interných auditoch

 • Kvalita

  bezpečnostnú dokumentáciu upravujeme tak, aby spĺňala medzinárodné štandardy a neustále sa meniace podmienky v oblasti ochrany osobných údajov

 • Skúsenosti

  naše skúsenosti vychádzajú zo skutočných situácií identifikovaných u klientov

 • Zodpovednosť

  zabezpečujeme dohľad nad plnením požiadaviek GDPR našimi zodpovednými osobami

 • Inovácie

  ponúkame inovatívne technológie pre aplikáciu nových pravidiel formou e-vzdelávania

GDPR Vyriešime za Vás

Proces zavádzania pravidiel GDPR pozostáva z niekoľkých hlavných krokov, ktoré je potrebné splniť, aby ste boli aj Vy „GDPR Ready“

Vstupný audit

audit bezpečnosti spracúvania osobných údajov

Zavedenie systému

splnenie všetkých zákonných požiadaviek

Zodpovedná osoba

výkon funkcie externej zodpovednej osoby

Monitoring

kontroly zamerané na dokumentáciu a systém

Bezpečnostná dokumentácia

interné smernice, posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov (DPIA), test proporcionality, informačná povinnosť voči dotknutým osobám, záznamy o spracovateľských činnostiach (ROPA), sprostredkovateľské zmluvy (DPA), záznamy o poučení, mlčanlivosť, súhlasy dotknutých osôb, kontrolná činnosť, zápisy o bezpečnostných incidentoch

Naši Partneri

Naša medzinárodná spolupráca

Kontaktujte nás:
Telefón :

+421 948 044 466, +421 44 5514102/03

Adresa :

Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš
GPS: 19"38'03.9, 49"04'30.5

Napíšte nám

Radi Vám poskytneme ďalšie informácie